Case: liiketoimitayksikön osastojaon aiheuttamat muutokset

Kuva tulossa
Projektista
Muutosjohtamisen valmiudet olivat varsin matalla tasolla.

Lähtötilanne

Noin 50 henkilöä työllistävä liiketoimintayksikkö, jossa oli päädytty nykyisen osastojaon (3 kpl) purkamiseen ja viiden tiimin perustamiseen niiden tilalle.

Kun puhuttiin mahdollisista muutoksista, osaston johtaja totesi, ettei mitään merkittävää ole tapahtumassa – tiimit vain tulevat osastojen tilalle. Kun asiasta keskusteltiin tarkemmin, tuli esiin, että noin puolella henkilöstöstä esihenkilö vaihtuu. Uusi toimintamalli tulee muuttumaan merkittävästi, kun töiden tilaaja ja toteuttaja ovat eri tiimien palveluksessa jatkossa. Substanssiin liittyvä osaamistarve muuttuu samoin kuin yhteistyöosaaminen nousee yhä merkittävämpään rooliin. Muutosjohtamisen valmiudet olivat varsin matalla tasolla.

 

Ratkaisu

Luonnosteltiin suunnitelma muutoksen tukemiseksi kaikilla em. alueilla. Tietoiskuja järjestettiin esihenkilöille ja työryhmille muutoksen otsikolla. Ko. tilaisuuksissa nousi keskusteluissa esille mittava määrä käytännön asioita, joiden huomiointi oli ensiarvoisen tärkeää muutoksen onnistumisessa. Työyhteisön tilaa seurattiin johtajien toimesta perusteellisesti. Uupumisen oireilut otettiin erityisselvityksen kohteiksi, ja mahdolliset työjärjestelyt toteutettiin mahdollisuuksien mukaan.

Kaipaatko tukea esihenkilötyössä? Katsotaan yhdessä, kuinka voisin auttaa sinua

Ota yhteyttä