Case-tarinat

Case-tarinat

Case: Riittämättömyyden tunne

Esihenkilö sai sparrausta ajan hallinnan palauttamiseksi.

Case: Soveltuvuus esihenkilötyöhön

Esihenkilö-Eino sai kuulla osastopäälliköltä pyynnön lähteä pois nykyisen työnantajan palveluksesta, sillä hän ei...

Case:Työilmapiirikyselyä syventävä liiketoimintaperustainen tutkimus

Vuosittaisissa työilmapiirikyselyissä näkyi huononeva trendi. Syventävällä liiketoimintaperustaisella tutkimuksella...

Case: osaamisen ja työtehtävien yhteensovittaminen

Kun osaaminen nostettiin tarpeen mukaiselle tasolle, käsien ongelmat hävisivät, kuten myös niistä aiheutuvat sairauslomat.

Case: liiketoiminnalliset säästötoimet

Yrityksen muutostavoitteiden mukaiset säästötoimet herättivät esimerkin kahdessa yksikössä suurta vastustusta.

Case: eri tiimien yhdistäminen

Selvityksen pohjalta henkilöstö ja esimiehet sekä ylempi johto alkoivat kehittää yhteisesti toimintatapoja tavoitteiden...

Case: yt-prosessin jälkeinen johtaminen

Ennaltaehkäisy – mahdolliset ongelmakohdat näkyviksi, jolloin ne eivät pääse eskaloitumaan.

Case: kaupungin oranisaation toiminta kriisitilanteissa

Ennaltaehkäisy – vältettävä ”ontuva organisaatio”