Case:Työilmapiirikyselyä syventävä liiketoimintaperustainen tutkimus

Kuva tulossa
Projektista
Vuosittaisissa työilmapiirikyselyissä näkyi huononeva trendi. Syventävällä liiketoimintaperustaisella tutkimuksella löydettiin juurisyyt, joita korjaamalla käännettiin kehityssuunta parempaan.

Lähtötilanne

Noin 150 henkilöä työllistävä liiketoimintayksikkö, jossa oli toteutettu henkilöstökysely vuosittain ko. konsernin linjausten mukaisesti. Tämän yksikön tulokset työtyytyväisyyden osalta olivat huonontuneet viimeisen viiden vuoden aikana.

Yksikössä oli yritetty parantaa tilannetta mm. työyhteisösovittelun ja erilaisten valmennusten avulla, mutta kehitystä parempaan ei ollut tapahtunut.

Ratkaisu

Toteutettiin liiketoimintaperustainen täsmennetty tutkimus, joka nosti esiin todelliset työhyvinvointia ja toiminnan tuloksellisuutta vaikeuttavat tekijät. Tutkimuksen tuloksena muodostettiin kehityssuunnitelma prioriteetteineen, joita yksikön johto yhdessä henkilöstön kanssa lähti toteuttamaan. Työhyvinvointi ja toiminnan tuloksellisuus alkoivat parantua selkeästi.

Kaipaatko tukea esihenkilötyössä? Katsotaan yhdessä, kuinka voisin auttaa sinua

Ota yhteyttä