Case: osaamisen ja työtehtävien yhteensovittaminen

Kuva tulossa
Projektista
Kun osaaminen nostettiin tarpeen mukaiselle tasolle, käsien ongelmat hävisivät, kuten myös niistä aiheutuvat sairauslomat.

Lähtötilanne

Tiimin esihenkilö oli huolissaan reskontranhoitaja-kirjanpitäjä –työparin toisesta osapuolesta. Aika ajoin reskontranhoitajalle puhkesi sisäilmaongelman aikoinaan tuottama reaktio, jossa käsiin ilmestyi kipeitä paukamia. Tämän ihottuman takia hän joutui jäämään usein sairauslomalle.

Tarkempi analyysi osoitti, että sairauslomalle jäännit sijoittuivat sellaiseen ajankohtaa, jolloin reskontranhoitaja oli jäämässä tai jäi yksin hoitamaan työparin tehtäväaluetta.

Tämän huomattuaan, esihenkilö kävi reskontranhoitajan kanssa keskustelua otsikolla ”Kuinka reskontranhoitaja kokee osaamisensa riittävän tällä hetkellä kirjanpitäjän tehtäviin?” Esille tuli suuria aukkoja osaamisessa.

Ratkaisu

Reskontranhoitaja ei ollut rohjennut puhua osaamisensa pulmista kehityskeskustelussa esihenkilölleen, koska pelkäsi palkan alentamista (tai korotuksen menetystä).

Kun osaaminen nostettiin tarpeen mukaiselle tasolle, käsien ongelmat hävisivät, kuten myös niistä aiheutuvat sairauslomat.

Kaipaatko tukea esihenkilötyössä? Katsotaan yhdessä, kuinka voisin auttaa sinua

Ota yhteyttä