Case: liiketoiminnalliset säästötoimet

Kuva tulossa
Projektista
Yrityksen muutostavoitteiden mukaiset säästötoimet herättivät esimerkin kahdessa yksikössä suurta vastustusta.
Kategoria

Lähtötilanne

Eräässä suuressa yrityksessä oli meneillään suuret liiketoiminnalliset säästötoimet. Yhdessä osassa ko. organisaatiota työskenteli kaksi osittain saman toimialan yksikköä, joilla molemmilla oli oma päällikkö. Heidän yhteinen esihenkilö oli toimialajohtaja, jolla oli lukuisa määrä muita yksiköitä johdettavanaan.

Yrityksen muutostavoitteiden mukaiset säästötoimet herättivät esimerkin kahdessa yksikössä suurta vastustusta. Toisen yksikö päällikkö kuunteli henkilöstöään ja ymmärsi vastustuksen juurisyyn. Hän vei tietoa tästä ylöspäin organisaatiossaan, mutta ei tullut kuulluksi. Hänen yläpuolella oleva johto tulkitsi päällikön muutosvastarintaiseksi ja irtisanoi hänet.

Johto päätti yhdistää mainitut kaksi yksikköä, jolloin yksi päällikkö riittäisi hoitamaan molemmat yksiköt. Toimintaprosesseja ei kehitetty millään lailla. Karrikoiden todettuna vain organisaatiolaatikko poistettiin, ja toiminnan ajateltiin muotoutuvan itsestään hyvälle tasolle. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan toiminta alkoi halvaantua. Sairauspoissaolot lisääntyivät merkittävästi ja prosessitehokkuus aleni yhtä merkittävästi.

 

Ratkaisu

Lopulta ylin johto puuttui tilanteeseen ja pestasi ulkopuolisen asiantuntijan auttamaan. Ko. asiantuntija kartoitti henkilöstön ja esihenkilöiden näkemyksiä ja kehitysehdotuksia sähköisesti toteutetulla kyselyllä ja haastatteluilla. Vahvasti yksinkertaistettuna oli todettavissa, että henkilöstö näki korjaavien toimien tärkeysjärjestyksen, mutta esihenkilöt eivät. Valitettavasti esihenkilöt eivät myöskään vieneet kehitysehdotuksia ylöspäin. Tilanne oli liki umpikujassa.

Asiantuntijalle heräsi jopa kysymys, mahtoiko johdon päätös toisen päällikön irtisanomisesta ollakin aiheeton? Oliko hän juuri ymmärtänyt ne muutettavat asiat, joita kollega ja muut esihenkilöt eivät suostuneet kuulemaan?

Ylin johto lähti tukemaan muutosprosessia, jonka avulla henkilöstön näkemät ja ylimmän johdon tilannekuvaan sopivat toimet saatiin käynnistymään. Esihenkilöiden osaamista kehittämällä ja osin heitä vaihtamalla toiminta vakiintui hyvälle tasolle.

Kaipaatko tukea johtamistyössä? Katsotaan yhdessä, kuinka voisin auttaa sinua

Ota yhteyttä