Case: yt-prosessin jälkeinen johtaminen

Kuva tulossa
Projektista
Ennaltaehkäisy – mahdolliset ongelmakohdat näkyviksi, jolloin ne eivät pääse eskaloitumaan.
Kategoria

Lähtötilanne

Kaupan alalla toimivan suuren yrityksen johtaja – taustalla yt-prosessi, jossa yksi työntekijä kokenut epäoikeudenmukaisuutta itseensä kohdistuvien päätösten osalta, kanteluja hallituksen tasolle saakka, johtaja ei tiennyt mitään, vaikka toiminta aktiivista puolen vuoden ajan. Hallituksen pj. selvitti asian neutraalisti, homma hoidossa, mutta särö jäi.

 

Ratkaisu

Ennaltaehkäisy – mahdolliset ongelmakohdat näkyviksi, jolloin ne eivät pääse eskaloitumaan.

  • Yt-prosesseihin kytkettävissä tietoisku ihmisen normaalista reagoinnista tilanteissa, joissa syntyy uhka oman tulevaisuuden suhteen, mikä on tärkeää koko henkilöstölle
  • Kaikkien hierarkiatasojen kanssa käytävissä keskustelu, jossa käydään läpi heidän rooliaan tilanteissa, joissa päätöksiin pyritään vaikuttamaan
  • Henkilöstön edustajien kanssa käytävissä keskustelu kuten edellä
  • Päätöksiä toteuttaville esimiehille coaching ennen ja jälkeen ”lappujen antamisen”
  • Yt-toimien kohteena oleville tarvittaessa henkilö- tai ryhmäkohtaista tukea
  • Tuki ”jäljelle jäävälle” henkilöstölle negatiivisten tunnekierteiden katkaisemiseksi
  • Työterveyshuollon kanssa sovittava toimintatavat etukäteen, etteivät he lähde tukemaan vääränlaista toimintamallia

Kaipaatko tukea johtamistyössä? Katsotaan yhdessä, kuinka voisin auttaa sinua

Ota yhteyttä